Zoek hier in 337 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De Wet DBA: drie belangrijke veranderingen

Met de komst van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties, die de VAR vervangt, verandert er het nodige als het gaat om de administratieve afhandeling van elke nieuwe opdracht die een zelfstandig professional (zp’er) aanneemt. Vanaf 1 mei 2016 is de nieuwe wet van kracht. Experis werkt met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Omdat het een vrij ingewikkeld onderwerp is, zetten we de drie belangrijkste veranderingen (en wat die concreet voor jou betekenen) op een rijtje onder deze infographic:

1. Van eigen, naar gezamenlijke verantwoordelijkheid

Bij de VAR werd de fiscale beoordeling van een zp’er voorafgaand aan het kalenderjaar beoordeeld. De verantwoordelijkheid over de fiscale afhandeling lag hierbij volledig bij de zp’er. De Wet DBA zorgt voor gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen de opdrachtgever en de zp’er. Een goedgekeurde modelovereenkomst vervangt de VAR.

2. Beoordeling zelfstandigheid per opdracht

Met een VAR kon een zp’er het hele kalenderjaar projecten en opdrachten aannemen en uitvoeren. Door de Wet DBA komt hier verandering in. Per opdracht stelt de zp’er samen met de opdrachtgever een opdrachtomschrijving op. Hieruit moet helder naar voren komen dat de zp’er de opdracht vanuit zelfstandigheid uitvoert. Deze opdrachtomschrijving wordt verwerkt en vastgelegd in de modelovereenkomst.

3. Aanpassingen bij veranderende opdracht

Voorheen kon een zp’er met een VAR bij een veranderende opdrachtomschrijving blijven werken voor de opdrachtgever. Tenminste, zolang de werkzaamheden vergelijkbaar bleven met waar de zp’er zijn VAR oorspronkelijk voor had verkregen. Daar komt verandering in. Wanneer de opdracht wijzigt moeten de opdrachtgever, zp’er en detacheerder dit met elkaar bespreken. De zp’er en de opdrachtgever zien er dus gezamenlijk op toe dat de opdrachtomschrijving in de praktijk daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Zo nodig wordt er een nieuwe opdrachtomschrijving geformuleerd bij een wijzigende opdracht, voordat deze wordt verwerkt in een (nieuwe) modelovereenkomst.

Wat kan je van ons verwachten?

  • Experis beoordeelt de opdrachtformulering, adviseert hierover indien nodig en accordeert deze.

  • Experis verwerkt alle informatie in een goedgekeurde modelovereenkomst en verzorgt de administratieve afhandeling.

  • Als er sprake is van aanpassingen, dan verwerkt Experis deze in de (nieuwe) modelovereenkomst.