Zoek hier in 356 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet DBA: de meestgestelde vragen

De Wet DBA is per 1 mei 2016 van kracht. Bij Experis werken we sinds augustus met een door de Belastingdienst goedgekeurde modelovereenkomst. Modelovereenkomsten vervangen de VAR. Dit betekent een nieuwe werkwijze voor zp’ers, maar ook voor opdrachtgevers. Ralph, die onlangs is gestart als zp’er, deelde zijn ervaringen. De veranderingen en de nieuwe werkwijze roepen veel vragen op. Onze antwoorden op de vijf meestgestelde vragen lees je hier.


1. Hoe gedetailleerd moet de opdrachtomschrijving zijn en hoe kan Experis mij hierbij helpen?

Er is een aantal zaken dat in de opdrachtomschrijving moet worden opgenomen. De omschrijving bevat tenminste de volgende onderdelen:

  • projectnaam met duidelijke kop en staart, inclusief beschrijving aangevuld met concrete resultaten/doelen;
  • omschrijving van de mate van zelfstandigheid waarin de zp’er de opdracht gaat uitvoeren;
  • toelichting op de expertise (niet intern aanwezig/beschikbaar) waarover de zp’er beschikt, gebaseerd op specifieke kennis, vaardigheden en/of certificaten;
  • aanvullende beschrijving van de aanleiding tot samenwerking;
  • toelichting op het eventueel gebruik van materialen/hulpmiddelen i.v.m. veiligheid, geheimhouding van opdrachtgever in relatie tot de opdracht.

We gaan graag in gesprek met zp’ers en opdrachtgevers om de richtlijnen helder te maken en de opdracht samen te formuleren. Wij delen onze modelovereenkomst niet op voorhand.


2. Is er in het algemeen een maximum gesteld aan de duur van de opdracht? En hanteert Experis een maximale duur van samenwerkingen?

Hierover zijn door de Belastingdienst (nog) geen uitspraken gedaan. De duur van opdrachten is afhankelijk van de branche waarin de zp’er actief is. Het is goed mogelijk dat wij bij de samenwerking met een zp’er vasthouden aan een vooraf vastgestelde periode.


3. Hoe kan ik om gaan met het onderdeel 'vrije vervangbaarheid'? Als we de opdrachtomschrijving juist formuleren en deze ook naleven, kan dan de ‘vrije vervangbaarheid’ uit de overeenkomst?

Experis adviseert om deze 'vrije vervangbaarheid' in overeenkomsten te handhaven en hier dus geen afstand van te doen. In de regel wil de zp’er zichzelf ook niet laten vervangen. De persoonlijke relatie tussen een zp’er en opdrachtgever gaat in nagenoeg alle gevallen boven de juridische relatie.


4. Als ik als zp’er via Experis een opdracht aanneem, wie is er dan verantwoordelijk? De opdrachtgever of Experis? Hoe werkt dit bij doorleenconstructies?

Contracteert Experis en werken de opdrachtgever en zp’er volgens de door Experis goedgekeurde opdrachtomschrijving, dan neemt Experis de verantwoordelijkheid en dus ook de gevolgen van mogelijke niet-goedkeuring voor haar rekening. Wanneer Experis de kandidaat aandraagt voor een procedure van een andere partij en deze partij contracteert, dan is Experis alleen een tussenschakel. De partij die de opdracht heeft uitgezet, is dan verantwoordelijk.


5. Bij wie kan ik terecht als een zp’er onvoldoende verzekerd is?

Experis werkt met een eis van minimale verzekering van de zp'ers (beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid) van 1 miljoen euro per geval.