Zoek hier in 309 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wet DBA vervangt VAR: wat betekent het voor jou als zp’er?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben allebei baat bij duidelijkheid over hun samenwerking. Tot 1 mei 2016 hielp de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hierbij. Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de VAR. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode. Met de VAR was het jouw verantwoordelijkheid om de samenwerking met een opdrachtgever fiscaal juist af te handelen. Dit terwijl de opdrachtgever en de zp’er hier samen deel van uitmaken. De Wet DBA zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en detacheerder. Modelovereenkomsten vervangen de VAR.

Update

Recent is bekend gemaakt dat de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 juli 2018. Opdrachtgevers en zp’ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, behalve evidente kwaadwillenden.

Wat betekent dit voor jou als zp’er?

1. Zorg dat je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Formuleer samen met de opdrachtgever jouw opdracht, waarbij je rekening houdt met de volgende richtlijnen:

a. projectnaam met duidelijke kop en staart, inclusief beschrijving aangevuld met concrete resultaten/doelen;
b. omschrijving van de mate van zelfstandigheid waarin je de opdracht gaat uitvoeren;
c. toelichting op de expertise (niet intern aanwezig/beschikbaar) waarover jij beschikt, gebaseerd op specifieke kennis, vaardigheden en/of certificaten;
d. aanvullende beschrijving van de aanleiding tot samenwerking;
e. toelichting op het eventueel gebruik van materialen/hulpmiddelen i.v.m. veiligheid, geheimhouding van opdrachtgever in relatie tot de opdracht.

3. Heeft Experis jouw opdrachtomschrijving geaccordeerd, dan stuur je een getekend exemplaar van de modelovereenkomst retour voordat je start met jouw opdracht. Daarna kun je probleemloos aan de slag, mits je niet afwijkt van de geformuleerde opdrachtomschrijving.

4. Wanneer jouw opdracht wijzigt, bespreek dit dan met de opdrachtgever en meld het bij Experis. Het kan zijn dat de opdracht opnieuw geformuleerd moet worden.

Doel van de invoering van de Wet DBA en modelovereenkomsten

Het belangrijkste doel van de invoering van de Wet DBA is het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid heeft invloed op af te dragen belastingen. De modelovereenkomst verschaft duidelijkheid over de positie van jou als zp’er ten opzichte van de opdrachtgever.

Wat is de rol van Experis?

Met de komst van de Wet DBA is binnen ManpowerGroup zorgvuldig onderzocht hoe wij zp’ers zo goed mogelijk kunnen blijven contracteren. We hanteren een goedgekeurde modelovereenkomst en informeren jou als zp’er over de voorwaarden waaronder je kunt samenwerken. We ondersteunen en adviseren je bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en garanderen een goede verwerking in onze systemen. Daarmee ontzorgen we zowel opdrachtgevers als zp’ers.

Contact

De Wet DBA en de consequenties daarvan roepen vragen op. Experis gaat hierover graag met jou in gesprek en adviseert je over het toepassen van de nieuwe wetgeving. Neem contact op met jouw contactpersoon binnen Experis.

Wat kun je van ons verwachten?

• Experis beoordeelt de opdrachtformulering, adviseert hierover indien nodig en accordeert deze.
• Experis verwerkt alle informatie in een goedgekeurde modelovereenkomst en verzorgt de administratieve afhandeling.
• Als er sprake is van aanpassingen, dan verwerkt Experis deze in de (nieuwe) modelovereenkomst.

Download hier ons leaflet over de Wet DBA