Zoek hier in 362 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Update Wet DBA

Uit het regeerakkoord dat recent door de nieuwe regeringscoalitie is gepresenteerd, blijkt dat de Wet DBA wordt aangepast. De nieuwe wet moet enerzijds (de inhuurder van) echte zelfstandigen zekerheid bieden dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en anderzijds schijnzelfstandigheid voorkomen. In plaats van modelcontracten komt er een ‘opdrachtgeversverklaring’. 

Werkwijze van Experis
Een goede en veilige samenwerking tussen organisaties en zp’ers blijft voor Experis van groot belang. De plannen van het nieuwe kabinet zijn nog niet concreet uitgewerkt. Experis blijft - vooralsnog - gebruik maken van de goedgekeurde Modelovereenkomst Tussenkomst en de voorwaarden die hieraan verbonden zijn. Zodra er meer duidelijkheid is, stellen wij vast of aanpassingen aan ons huidige beleid gewenst zijn.

Wat betekent deze werkwijze voor jou als zp’er?
1. Zorg dat je voldoet aan de voorwaarden die de Belastingdienst stelt aan zelfstandig ondernemerschap. Je moet bijvoorbeeld in het bezit zijn van een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

2. Formuleer samen met de opdrachtgever jouw opdracht, waarbij je rekening houdt met de volgende richtlijnen:
a. projectnaam met duidelijke kop en staart, inclusief beschrijving aangevuld met concrete resultaten/doelen;
b. omschrijving van de mate van zelfstandigheid waarin je de opdracht gaat uitvoeren;
c. toelichting op de expertise (niet intern aanwezig/beschikbaar) waarover jij beschikt, gebaseerd op specifieke kennis, vaardigheden en/of certificaten;
d. aanvullende beschrijving van de aanleiding tot samenwerking;
e. toelichting op het eventueel gebruik van materialen/hulpmiddelen i.v.m. veiligheid, geheimhouding van opdrachtgever in relatie tot de opdracht.

3. Heeft Experis jouw opdrachtomschrijving geaccordeerd, dan stuur je een getekend exemplaar van de modelovereenkomst retour voordat je start met jouw opdracht. Daarna kun je probleemloos aan de slag, mits je niet afwijkt van de geformuleerde opdrachtomschrijving.

4. Wanneer jouw opdracht wijzigt, bespreek dit dan met de opdrachtgever en meld het bij Experis. Het kan zijn dat de opdracht opnieuw geformuleerd moet worden.

De aanleiding
Het belangrijkste doel van de invoering van de Wet DBA was het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid heeft invloed op af te dragen belastingen. De modelovereenkomst verschaft duidelijkheid over de positie van jou als zp’er ten opzichte van de opdrachtgever.

Wat is de rol van Experis?
Experis hanteert een goedgekeurde modelovereenkomst en informeert jou als zp’er over de voorwaarden waaronder je kunt samenwerken. We ondersteunen en adviseren je bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en garanderen een goede verwerking in onze systemen. Daarmee ontzorgen we zowel opdrachtgevers als zp’ers.

Contact
Wil je meer weten over de recente ontwikkelingen of heb je vragen, Experis gaat hierover graag met jou in gesprek. Neem contact op met jouw contactpersoon binnen Experis.

Wat kun je van ons verwachten?

  • Experis beoordeelt de opdrachtformulering, adviseert hierover indien nodig en accordeert deze.
  • Experis verwerkt alle informatie in een goedgekeurde modelovereenkomst en verzorgt de administratieve afhandeling.
  • Als er sprake is van aanpassingen, dan verwerkt Experis deze in de (nieuwe) modelovereenkomst.

Download hier ons leaflet over de Wet DBA