Wet DBA vervangt VAR: wat betekent het voor jou als opdrachtgever?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben allebei baat bij duidelijkheid over hun samenwerking. Tot 1 mei 2016 hielp de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) hierbij. Sinds 1 mei 2016 vervangt de Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) de VAR. Tot 1 mei 2017 geldt een overgangsperiode.
Met de VAR was de zelfstandige professional verantwoordelijk voor een juiste fiscale afhandeling van de samenwerking. Dit terwijl de opdrachtgever en de zp’er hier samen deel van uitmaken. De Wet DBA zorgt voor een gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en detacheerder. Modelovereenkomsten vervangen de VAR.

Update

Recent is bekend gemaakt dat de handhaving op de Wet DBA wordt opgeschort tot 1 januari 2018. Opdrachtgevers en zp’ers krijgen tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing, behalve evidente kwaadwillenden.

Wat betekent dit voor jou als opdrachtgever/hiring manager?

1. Je bepaalt of de tijdelijke opdrachtbehoefte voldoet aan de criteria van de Belastingdienst inzake de Wet DBA.

2. Je beoordeelt de combinatie van de aanvraag en zp’er.

3. Je formuleert als opdrachtgever samen met de zp’er een concrete opdracht, waarbij je rekening houdt met de volgende richtlijnen:
a. projectnaam met duidelijke kop en staart, inclusief beschrijving aangevuld met concrete resultaten/doelen;
b. omschrijving van de mate van zelfstandigheid waarin de zp’er de opdracht gaat uitvoeren;
c. toelichting op de benodigde expertise (niet intern aanwezig/beschikbaar), gebaseerd op specifieke kennis, vaardigheden en/of certificaten;
d. aanvullende beschrijving van de aanleiding tot inhuur van de gekozen zp’er;
e. toelichting op het eventueel gebruik van materialen/hulpmiddelen i.v.m. veiligheid, geheimhouding van opdrachtgever door zp’er.

4. Je waakt ervoor dat je de zp’er alleen inzet voor de geaccordeerde opdracht. Wijzigt de opdracht (door uitbreiding of aanpassing), bepaal dan of de opdrachtomschrijving nog passend is of dat de opdracht opnieuw geformuleerd moet worden.

Doel van de invoering van de Wet DBA en modelovereenkomsten

Het belangrijkste doel van de invoering van de Wet DBA is het tegengaan van schijnzelfstandigheid. Schijnzelfstandigheid heeft invloed op af te dragen belastingen en werkgeverslasten. De modelovereenkomst verschaft duidelijkheid over de positie van de zp’er ten opzichte van jou als opdrachtgever.

Wat is de rol van Experis?

Met de komst van de Wet DBA is binnen ManpowerGroup zorgvuldig onderzocht hoe wij zp’ers zo goed mogelijk kunnen blijven contracteren. We hanteren een goedgekeurde modelovereenkomst en informeren jou als opdrachtgever over de voorwaarden waaronder je kunt samenwerken. We ondersteunen en adviseren je bij het formuleren van de opdrachtomschrijving en garanderen een goede verwerking in onze systemen. Daarmee ontzorgen we zowel opdrachtgevers als zp’ers.

Contact

De Wet DBA en de consequenties daarvan roepen vragen op. Experis gaat hierover graag met jou in gesprek en adviseert je over het toepassen van de nieuwe wetgeving. Neem contact op met jouw contactpersoon binnen Experis.

Wat kun je van ons verwachten?

• Experis beoordeelt de opdrachtformulering, adviseert hierover indien nodig en accordeert deze.
• Experis verwerkt alle informatie in een opdrachtbevestiging en verzorgt de administratieve afhandeling.
• Als er sprake is van aanpassingen, dan verwerkt Experis deze in de (nieuwe) opdrachtbevestiging.

Download hier ons handige leaflet over de Wet DBA!