Waarderen

Waardering is een belangrijk thema binnen Bijzonder Werkgeverschap. Vaak wordt gedacht dat professionals de meeste waarde hechten aan het materiele deel. Maar het tegendeel is waar. De behoefte van professionals ligt primair bij immateriële waardering. En als dat uitblijft, wordt salaris steeds belangrijker. Uit onderzoek en ook vanuit onze eigen zoektocht blijkt zelfs dat oprechte day-to-day waardering het meeste effect heeft.

Waardering zien wij als een wisselwerking; organisatie richting professional en professional richting organisatie, altijd op basis van gelijkwaardigheid. Hierbij is het geven en vragen van feedback essentieel. Het erkennen van je eigen talent en het herkennen van talent bij de ander en dit waarderen, is de basis voor ontwikkeling. Onze open cultuur sluit hierop aan. Evenals ons gedachtegoed, werkwijze en instrumentarium.

Cover Wederzijds Waarderen Epaper

Download hier ons e-paper over waarderen. Met tips voor het eindejaargesprek en een waarderende cultuur.