Talentism

Talenten liggen ten grondslag aan bewegingen en beweegredenen van mensen op de arbeidsmarkt. De snelle ontwikkelingen en veranderingen in onze economie en maatschappij vragen van organisaties en professionals dat zij voortdurend in beweging blijven en de bakens verzetten. Arbeidsmarktparticipatie vraagt om een leven lang leren en stilstand betekent meer dan ooit achteruitgang. Als je niet wilt verouderen als organisatie of als professional, dan moet je in beweging blijven. Talentmanagement is dan ook cruciaal om organisatiekoers en individuele koers te optimaliseren zodat uit beide optimaal resultaat gehaald kan worden.

Daarmee bewegen we weg van competentiemanagement en gaan we meer naar passiemanagement toe. Passie in de betekenis van bevlogenheid, de bevlogenheid die talentontwikkeling tot een succes maakt.

Talentism