Het Nieuwe Werken

Het Nieuwe Werken is een maatschappelijke beweging: professionals ontwikkelen andere kwaliteiten en andere wensen. Om een aantrekkelijke werkgever te blijven, moeten organisaties mee in deze beweging. En dat heeft ook voor hen voordelen. Dat weet Experis uit eigen ervaring.

Het Nieuwe Werken en persoonlijk leiderschap

Het Nieuwe Werken is geen innovatie. Het is als organisatie meebewegen met de wensen van professionals en verbeterpunten aanpakken die eigenlijk al langer bestonden. Dat heeft niets te maken met de kwaliteit van de koffie of met hoe het pand eruitziet, maar alles met de mentaliteit: het Nieuwe Werken is een situatie waarin professionals werken op basis van gelijkwaardigheid. Ze doen hun werk voor een groot deel naar eigen inzicht, op eigen verantwoordelijkheid en hun werkgever vertrouwt hen daarin. Uiteraard vraagt dat van professionals sterk persoonlijk leiderschap. Daarom verdient het Nieuwe Werken goede begeleiding vanuit de organisatie. En dat levert een hoop op. Voor beide partijen. Professionals kunnen hun kennis en kunde optimaal tot bloei laten komen en zijn bewezen gelukkiger in hun werk en aantoonbaar productiever. Ook is deze manier van werken positief voor de sociale cohesie van organisaties: professionals leggen sneller connecties met hun collega’s en andere professionals binnen en buiten hun vakgebied.

Experis en het Nieuwe Werken

Experis is een organisatie van Nieuwe Professionals: vakmensen die graag werken op basis van gelijkwaardigheid en die met plezier hun verantwoordelijkheid nemen. Mensen die vragen om het Nieuwe Werken. Daarom zetten we persoonlijk leiderschap centraal. We kiezen onze professionals op basis van wie ze zijn en wat ze kunnen. En geven hun de ruimte om hun werk te doen op hun eigen manier, want we vertrouwen op hun kwaliteiten. Doordat we sturen op resultaat, nemen onze mensen hun verantwoordelijkheid.