Workshop: Overheadkosten drastisch lager met zelfroosteren

Met zelfroosteren naar een workforce 'op maat'!

Het landschap in het Nederlandse bedrijfsleven is de laatste jaren radicaal veranderd. Waar de focus lang heeft gelegen op groei, kampen veel organisaties nu juist met bezuinigingsmaatregelen en effectiviteitsvraagstukken.

Bluefield HRM voert projecten uit op het gebied van zelfroosteren. Langs de as van 'het rooster' kijk je direct naar de wijze waarop een organisatie haar processen organiseert. En of daarvoor de juiste 'workforce' aan boord is, met de juiste competenties en flexibiliteit. Een zelfroosterproject combineert het creëren van meer zelfstandigheid en vrijheid op de werkvloer (de werk/privé balans) met het vergroten van flexibiliteit en het effectief inzetten van (boventallig) personeel.

Wat blijkt?
Zelfroosteren is een perfect instrument om de directe kosten van vast personeel te beperken met 5 tot 10%! En daarbij zijn dalingen in (grijs) verzuim van 10 tot 30% nog niet meegerekend!

Experis heeft de projecten van Bluefield HRM met aandacht gevolgd en is onder de indruk van de geboekte resultaten. De uitkomsten van dit soort projecten zijn zo interessant dat wij de uitkomsten met u te delen.

Met veel genoegen nodigen wij u dan ook uit om op donderdag 11 april aanwezig te zijn bij onze boeiende workshop “Zelfroosteren”. Tijdens deze workshop worden de hoogte- en dieptepunten evenals de valkuilen, OR, en kosten/baten behandeld. Bovendien kunt u uw vragen stellen. We ruimen veel tijd in voor een interactieve discussie waarin alle overwegingen gedeeld worden.

Wij nodigen u daarom van harte uit om deze inspirerende en actieve ochtend bij te wonen.

U kunt zich hier direct aanmelden!
Omtrent de exacte locatie en tijdstip zullen wij u zeer binnenkort nader informeren. Deze zijn onder meer afhankelijk van de belangstelling.

Graag tot 11 april!

Bluefield HRM
Raymond van Hensbergen

Experis
Jeroen Duijsters