Wet Financieel Toezicht: the next step!

--- inschrijven niet meer mogelijk ---

We krijgen er allemaal mee te maken: de aanpassing in de Wet Financieel Toezicht (WFT). Deze wet schrijft voor dat iedereen die zich bezighoudt met het adviseren van financiële producten of diensten hiervoor opgeleid moet zijn en aantoonbare kennis van actuele zaken in het financieel advies moet hebben. Tot begin dit jaar hoefde alleen de teamleider aan deze eisen te voldoen.

Wij begrijpen dat deze wetswijziging nogal wat vragen bij u kan oproepen: Moet ik mijn personeel omscholen? Hoe borg ik continuïteit en kwaliteit van kennis in mijn organisatie en hoe beperk ik de capaciteitsrisico's? Vragen die wij u graag helpen beantwoorden. Omdat uit deze case weer blijkt hoe belangrijk het ontwikkelen van kennis is, delen wij ook graag onze visie op een Leven Lang Leren met u. De groei van uw organisatie is immers afhankelijk van de gedrevenheid en inventiviteit van uw werknemers. Wij nodigen u dan ook van harte uit aanwezig te zijn bij WFT: the next step! op donderdag 11 april in de Atoomclub in Utrecht.

Programma:
13.00 – 13.30 uur: Inloop gasten
13.30 – 14.00 uur: Frits Scholte, Directeur Manpower: Welkomstwoord
14.00 – 14.45 uur: Mr. Dik van Velsen: De gevolgen van WFT voor organisaties in Nederland
14.45 – 15.15 uur: Dirk Jan Jonker: Het belang van een Leven Lang Leren
15.15 – 15.30 uur: Korte pauze
15.30 – 16.30 uur: Interactieve sessie waarin wij de belangrijkste stellingen met u bespreken
16.30 – 17.00 uur: Afsluiting en borrel
 

Graag tot 11 april!