Business Continuity Management

‘Een goede voorbereiding loont’

Als kritische functies, systemen of resources worden verstoord, dan lijdt jouw bedrijf daaronder. Ons Business Continuity Management (BCM) Service zorgt ervoor dat jouw organisatie normaal blijft functioneren, tijdens en na de verstoring.
BCM Services heeft kennis, de juiste tools, methodologie en expertise om een allesomvattende business continuity strategie te ontwikkelen en te leveren. Experis BCM Services helpt je om:
• beslissingsprocessen te vereenvoudigen;
• de omvang van de schade en de impact van de onderbreking van de bedrijfsprocessen te beperken;
• alternatieven vast te stellen om kritische bedrijfsfuncties te kunnen continueren;
• een plan vast te stellen om de bedrijfsprocessen te herstellen;
• personeel te trainen.

'Preparation that pays off'

When critical functions, systems or resources are interrupted, your business suffers. Our Business Continuity Management (BCM) Services ensure that you’re able to continue business as normal - during and after a disruption.

BCM Services has the knowledge, methodology, tools and expertise to develop and deliver a comprehensive business continuity strategy. Our BCM Services help:

  • Simplify the decision-making process during a crisis
  • Limit the magnitude of loss and severity of the interruption
  • Define alternatives for continuing critical business functions
  • Establish a plan for recovery and restoration of business practices
  • Train personnel

Would you like to know how we can serve your organization?
Please do contact Marsha Brink
Accountmanager Risk Advisory & Audit Services.
+31 61 48 60 795 / marsha.brink@experis.nl