Enterprise Risk Assessment and Management

‘Ondernemen  moet niet te risicovol zijn’

Het is uw taak de organisatie te beschermen tegen integriteitsschendingen, bedreigingen van de continuïteit en verlies aan ondernemingswaarde. Daarom wilt u een effectief ‘Enterprise Risk Management’ programma hebben.

Experis helpt u hier graag bij. Wij starten met een ‘Enterprise Risk Assessment’ om de risico’s die uw organisatie raken goed in kaart te brengen. De volgende stap is om samen met u een meerjarig audit programma te ontwikkelen om deze risico’s af te dekken en om de belangrijkste controls goed te verankeren in uw organisatie.

'Business does not have to be a risky endeavor'

You have a fiduciary responsibility to foster an effective Enterprise Risk Management program to protect your organization’s integrity, viability and value. Experis simplifies the process.

We start with an Enterprise Risk Assessment to identify and prioritize the risks affecting your business. Then, we develop a comprehensive, multi-year audit program to address these risks, and also track your internal control environment for Sarbanes-Oxley compliance.

Would you like to know how we can serve your organization?
Please do contact Marsha Brink
Accountmanager Risk Advisory & Audit Services.
+31 61 48 60 795 / marsha.brink@experis.nl