Vertical Engineering

De technische markt kenmerkt zich momenteel door veel uitdagingen. Snelle technologische ontwikkelingen, duurzaam produceren, maar ook een veranderde economische situatie vragen om flexibel handelen van alle stakeholders. Aan de ene kant is de marktgroei afgenomen, aan de andere kant neemt de schaarste aan goed opgeleid technisch personeel alleen maar toe. Vergrijzing is een thema in een groot aantal bedrijfstakken, terwijl er steeds minder studenten kiezen voor een gedegen technische opleiding. Om nu en in de toekomst goed voorbereid te zijn en de business op een goede manier te continueren, is het cruciaal het juiste talent te vinden, te volgen en verbinden met de organisatie.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

Het allerbelangrijkste is dat je het juiste talent voor je organisatie vindt. Het talent wat steeds schaarser wordt en kritischer kijkt naar de plek waar die het beste tot zijn recht komt en tevreden is, misschien daar nog wel bovenliggend: gelukkig. Een omgeving waarin hij zichzelf kan zijn en uitgedaagd wordt op zijn vakmanschap, maar ook op zijn persoonlijke ontwikkeling.

Hoe helpt Experis hierbij?

In de afgelopen 25 jaar hebben wij een groot netwerk van opdrachtgevers en professionals opgebouwd waarmee we dagelijks intensief contact hebben en weten wat er speelt. Hierdoor zijn we goed in staat een beeld te schetsen van de haalbaarheid van invulling van de vacature en te adviseren over de te nemen stappen.

Vervolgens stellen wij die professionals voor wiens talent en persoonlijke ontwikkelingsdoelen passen bij de organisatiedoelen. En hoe doen wij dat? Met het koersgesprek en MIJN WERKwoorden zetten wij professionals aan het denken. Wij leren hen het heft in eigen hand te nemen en na te denken over hun eigen koers. Zij krijgen zicht op hun talenten en hoe deze in te zetten. We stimuleren en helpen professionals om daar een passende werkomgeving bij te zoeken. Hierdoor worden zij succesvoller en gelukkiger in hun werk en daar pluk jij als werkgever dan ook de vruchten van!

Specialismen Experis in Engineering

In de vertical Engineering specialiseert Experis zich in Bouw, Civiele techniek, Installatietechniek, Elektrotechniek, Werktuigbouw, Logistiek en Olie en Gas.

Experis Engineering bemiddelt HTS en TU opgeleide professionals zoals, tekenaars, constructeurs, werkvoorbereiders, R&D ontwikkelaar, projectleiders, uitvoerders, projectmanagers, contractmanagers, directievoerders, toezichthouders, calculators, installatiebeheerders en servicetechnicus, voor zowel vast als tijdelijke inzet.

Actuele vacatures in Engineering

Kijk hier voor het overzicht van actuele vacatures van Experis Engineering.

Contact

Voor de juiste contactpersoon in uw regio, neemt u contact op met de vestiging het dichtst bij u in de buurt. Kijk hiervoor op de contactpagina.

Vertical Engineering