Zoek hier in 289 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leestijd 3 minuten - Gepubliceerd 28 november 2017 - Door Chris Reijers

ICT-professionals werken gemiddeld het meest over 

Uit onderzoek van TNO blijkt dat ICT-professionals gemiddeld gezien het meeste overwerken. Ook professionals in het onderwijs, de logistiek en de financiële sector maken bovengemiddeld veel overuren. Het minst wordt er overgewerkt binnen de horeca, in deze sector geeft maar 57% van de werknemers aan over te werken. Ook is berekend dat  het totaal aan onbetaald overwerken maar liefst 21 miljard euro waard is.

Hoewel in de ICT sector er percentueel gezien het meeste wordt overgewerkt, ligt in de transportsector het gemiddelde aan overwerkuren per werknemer het hoogst. In de transportsector maken werknemers gemiddeld 6 overuren per week, waar dit in de ICT-sector per medewerker gemiddeld 4 uur is. Andere sectoren waar het gemiddeld aantal overuren relatief hoog ligt zijn het onderwijs met 3,9 uur, de bouw met 3,8 uur en de landbouwsector met 3,7 uur. 

Onbetaalde overuren
Van het totaal aantal overuren wordt volgens TNO dat 51% op vrijwillige basis blijft en niet gecompenseerd wordt. Binnen het onderwijs (89%) is het percentage overuren dat niet wordt uitbetaald het hoogst. Daarnaast scoren wederom de financiële dienstverlening en de ICT-sector hoog, met beide 68% van de overwerkuren waar geen compensatie tegenover staat. In de landbouw en de vervoerssector wordt een relatief laag percentage overuren niet gecompenseerd - respectievelijk 24% en 28%. 

Ook heeft TNO een berekening gemaakt naar de loonkosten die Nederlandse werkgevers kwijt zouden zijn indien al het overwerk zou worden uitbetaald. Hieruit kwam een bedrag van 21,5 miljard euro wat omgerekend goed is voor ongeveer 292.000 fulltime extra banen.

Het volledige rapport van TNO lees je hier.