Zoek hier in 337 vacatures

Uitgebreid zoeken

Vind een vacature

X uitgebreid zoeken sluiten
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leestijd 5 minuten - Gepubliceerd 28 november 2017 - Door Chris Reijers

Hyperloop biedt kansen voor Nederland 

In een recent haalbaarheidsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt gesteld dat er kansen zijn voor een hyperloop testtraject in Nederland. Via een hyperloopverbinding, een idee van Tesla-oprichter Elon Musk, kunnen personen en goederen met een snelheid van 1200 kilometer per uur door een vacuümbuis vervoerd worden.

Ook het rapport ‘Hyperloop in the Netherlands’ wat is opgesteld door TNO, BCI, VINU en Arup, geeft een positief beeld over de verwachte maatschappelijke en economische waarde van een testbaan en doet de aanbeveling om een traject van in totaal vijf kilometer aan te leggen. Het rapport stelt na het afwegen van verschillende locaties op zaken als beschikbaarheid ruimte, kruising met vitale infrastructuur en ligging, de Vogelweg in Flevoland voor als meest geschikte locatie. Ook wordt de hyperloop genoemd als sterke toevoeging op de al sterke positie van Nederland op het gebied van moderne mobiliteit zoals zelfsturende auto’s, truck platooning en drones. 

De ontwikkelingen rond hyperloop gaan sinds de lancering van het idee in 2013 snel. Er zijn momenteel twee hyperloopbedrijven - Hardt uit Delft en Hyperloop One uit de VS - actief op zoek naar een locatie waar ze een hyperloop verbinding mogen testen. In potentie brengen deze testlocaties honderden banen met zich mee op het gebied van certificeren en testen, aldus het rapport. Ook zal er veel kennis ontstaan over hyperloop technologi. Bedrijven kunnen deze kennis vastleggen in (deels Nederlandse) intellectuele eigendomsrechten en in toekomst deze kennis en expertise uitbaten wanneer er uiteindelijk een hyperloop verbinding met commercieel doel wordt aangelegd, aldus voormalig minister Schultz in het rapport.

Het aanleggen van een testtraject moet op termijn meer duidelijkheid geven over de commerciële haalbaarheid van een hyperloopverbinding. Op het testtraject zal dan ook ondermeer getest worden met hogesnelheidswissels, voertuigen en hoe stations het beste ontworpen kunnen worden. Ook zal moeten blijven of het systeem voldoende veiligheid, comfort en capaciteit kan bieden en wat de kosten zullen zijn van een reguliere verbinding. Volgens het rapport is het daarnaast ook belangrijk om te kijken naar standaardisering voor de europese markt op het gebied van certificering. 

De hyperloop technologie is nog een te vroeg stadium om al over commerciële trajecten in nederland te kunnen spreken, maar verkend wel de mogelijkheden met beide partijen voor het huisvesten van een testtraject in Nederland. 

Het volledige ‘Hyperloop in the Netherlands’ rapport lees je hier.