Maatschappelijk verantwoord inkopen – 7 tips om duurzamer in te kopen

Als inkoper kun je een grote bijdrage leveren aan de duurzaamheidsdoelstellingen van jouw bedrijf. Hoe? Door de juiste balans te vinden tussen prijs, milieu en sociale aspecten bij het inkopen van goederen en diensten. Hieronder 7 tips die jou als inkoop professional op weg helpen!

Tip 1 – Daag leveranciers uit

Hoe is het gesteld met het energieverbruik, materiaalgebruik en herbruikbaarheid van de producten die je inkoopt? Daag de verkopende partij uit door hun aanbod te koppelen aan duurzaamheidscriteria en vraag om alternatieven.

Tip 2 – Stel jouw huisbank vragen

Welke keuzes maakt de bank op het gebied van MVO? Wat financiert de bank en vooral wat niet? Gebruiken ze standaard MVO-eisen bij investeringen en stellen ze bijvoorbeeld eisen aan hun klanten?

Tip 3 – Selecteer je leveranciers op MVO-criteria

Hanteert de leverancier een actief MVO-beleid? Worden er aantoonbaar standaarden gehanteerd door de leverancier ten aanzien van veiligheid en milieuveiligheid?

Tip 4 – Stel een leveranciersgedragscode op

In een leveranciersgedragscode kun je regelen en vastleggen wat je verwacht van je leveranciers op het gebied van MVO. Zo kun je een streven opnemen om ingekochte producten elk jaar duurzamer te maken of bijvoorbeeld voorwaarden te stellen voor milieuvriendelijke transportmogelijkheden. Denk aan elektrisch vervoer.

Tip 5 – Maak de leverancier verantwoordelijk

Een grote veroorzaker van de CO2 footprint van het bedrijfsleven is verpakkingsmateriaal. Spreek met je leverancier af dat ze al het verpakkingsmateriaal terugnemen van de geleverde producten. Ook het terugsturen van product(onderdelen) voor recycling is een optie.

Tip 6 – Koop lokaal in

De ingekochte producten of diensten gaan vaak gepaard met transport van personen of goederen. Door bij lokale bedrijven in te kopen, verminder je de uitstoot tijdens het leveringsproces.

Tip 7 – Vraag offertes anders op

Het aanvragen van offertes op functionaliteit in plaats van op productkenmerk kan stimuleren om met duurzame alternatieven te komen. Vraag bijvoorbeeld niet om een Renault Twingo, maar om transport A naar B. Ook het vragen van offertes en brochures per e-mail in plaats van op papiers draagt weer een steentje bij.

Alle tips doorlopen? Top! Wat je extra kunt doen, is de MVO-risico’s die je loopt bij het inkopen van producten uit het buitenland checken via deze MVO Risico Checker.