De controller van de toekomst

De functie van controller is de afgelopen jaren veranderd onder invloed van digitalisering. Waar je traditioneel gezien werd als ‘iemand van de cijfers’ word je nu meer gezien als strategische business partner bij besluitvormingsprocessen. Dit zorgt ervoor dat de gevraagde competenties voor de functie van controller veranderen. Maar welke vaardigheden moet je dan in huis hebben? We nemen je mee:

In staat zijn om cyclisch te denken

Als controller is het belangrijke dat je de financiële, operationele en de strategische cyclus overziet en kunt combineren. Dit cyclische denken is belangrijk voor een lerende organisatie, want zonder cyclus is er geen veranderingsproces. In de control functie moet je reflecteren, evalueren en verbeteringen aanbrengen voor de toekomst.

Het managen van informatie

In de controlfunctie moet je verder denken dan ao/ic om te kunnen overzien wanneer welke collega’s, welk besluit nemen en welke informatie daarvoor nodig is. Hierbij is het belangrijk dat deze informatie technisch klopt. Maar de informatie moet ook inhoudelijk, strategisch en bestuurlijk juist zijn. Als controller moet je er dus voor zorgen dat jouw bestuurder/beslisser de juist informatie heeft op het juiste moment. Alleen dan kunnen de beslissingen van morgen juist worden genomen is duidelijk wat daarvoor georganiseerd moet worden.

Oude vs. nieuwe vaardigheden

Bijna 45 procent van al het werk dat mensen vandaag de dag doen, kan met huidige technologische ontwikkelingen worden geautomatiseerd. Uiteraard hebben we ons al eerder aangepast aan veranderingen op de arbeidsmarkt (van kantoorklerken naar klantcontactmedewerkers, van typistes naar tekstverwerkers en personal assistants). Disruptie, het verdwijnen van banen, de herverdeling van werk, het ontstaan van nieuwe functies: dat is allemaal niet nieuw. Maar nooit eerder was de levenscyclus van vaardigheden zó kort en vonden veranderingen op zo’n grote schaal plaats. De impact wordt misschien soms wat overschat, maar naarmate het makkelijker en goedkoper wordt om nieuwe technologie in te voeren, gaan de genoemde ontwikkelingen sneller. Als controller moet je dan ook klaar zijn voor de skills revolution. Hoe zorg jij dat je met jouw expertise het verschil blijft maken? En wat is er nodig om dat te blijven doen?