Predictive maintenance in plaats van correctief onderhoud

De industriële sector in Nederland is sterk in ontwikkeling. De combinatie van hoogwaardige kennis in de markt, het goede onderwijs en het gunstige investeringsklimaat van ons land zijn de drijvende krachten achter de grote innovatiekracht.

Dat de sector in beweging is, zorgt voor vooruitgang. Maar ook voor extra druk op het productieproces. Snel, tegen een goede prijs en met hoge efficiëntie zijn eerder standaard dan uitzondering in het moderne productieproces. Hierdoor wordt het kiezen van de juiste onderhoudsmethode belangrijker dan ooit om te borgen dat het proces onverminderd door kan gaan. Maar welke onderhoudsmethodes worden en momenteel toegepast en hoe effectief zijn deze? We nemen je mee.

Correctief onderhoud

Valt het productieproces stil door een storing? Dan kan dat gevolgen hebben in de vorm van hoge kosten of imagoschade voor jouw organisatie. Door het niet kunnen voorzien van een storing kunnen productiedoelstellingen moeilijk bewaakt worden. Dit vormt een bedreiging voor de resultaten en daarmee het voortbestaan van een bedrijf. Desondanks stellen veel bedrijven het onderhoud vaak zo lang mogelijk uit om zoveel mogelijk gebruik te kunnen maken van de maximale productiecapaciteit. Wat blijkt, is dat correctief onderhoud in werkelijkheid een contraproductief effect heeft en duurder is dan tijdige onderhoudsbeurten.

Gepland onderhoud

Het meest gebruikte alternatief voor correctief onderhoud is planmatig onderhoud op vooraf bepaalde tijdstippen. De vooraf vastgestelde momenten zijn dan vaak gebaseerd op informatie van de fabrikant van de machine. Deze fabrikant kan echter moeilijk rekening houden met alle (omgevings-)factoren die slijtage of defecten veroorzaken, zoals materiaalgebruik of verkeerd gebruik. Hiermee is het dus ook onmogelijk om alle storingen te voorkomen en heeft als nadeel dat het onderhoud vaak plaatsvindt op momenten dat het eigenlijk nog niet nodig is.

Onderhoud op basis van conditie

Door gebruik te maken van de sensoren die inzicht geven in de staat van de apparatuur, doen veel bedrijven een goede poging om het juiste onderhoud op het goede moment te plegen. Onderdelen die naar verwachting op korte termijn aan het einde van hun levensduur zijn, worden bij de eerste productiestop vervangen. Het op basis van conditie toepassen van onderhoud is een stap in de goede richting,maar nog steeds niet helemaal optimaal. Het uitlezen van de sensoren gebeurt met tussenpozen en daardoor wordt het risico van een onvoorziene storing uiteindelijk alsnog niet uitgesloten.

Predictive maintenance: 100% voorspelbaar

Dit is de innovatieve vervolgstap van onderhoud op basis van conditie. Slimme toepassingen, zoals machines aansluiten op het Internet of Things, zorgen ervoor dat er realtime data beschikbaar is over de staat van het apparaat. Deze data kan uitgewisseld worden met mensen of kan verschillende apparaten met elkaar laten communiceren. Door de data samen te brengen, kunnen er betere voorspellingen worden gedaan. Zo weet je wanneer welk component aan vervanging toe is, maar kan er ook op basis van historische data een inschatting gemaakt worden. Predictive maintenance resulteert dus in minder downtime, efficiëntere productie, betere veiligheid en meer controle.