High 5!: De kracht van Employer Branding

In een krapper wordende arbeidsmarkt worstelen steeds meer werkgevers met het binnenhalen en behouden van het juiste talent. Het werven van geschikte professionals lijkt steeds meer op het werven van nieuwe opdrachtgevers. Het draait om de vraag wat je toekomstige werknemer wil en wat je te bieden hebt. Het is de kunst om dit helder en krachtig uit te dragen. Employer branding wordt hiermee steeds belangrijker.

Internationaal gezien zegt zelfs 58 procent van de werkzoekenden dat het werkgeversmerk voor hen belangrijker is dan vijf jaar geleden. Voor millennials geldt dit nog sterker. Maar hoe kom je tot een aantrekkelijk werkgeversmerk? En hoe zorg je ervoor dat je organisatie aantrekkelijk is én blijft?

Het belang van Employer Branding

Materiële zaken, zoals het salaris, zijn allang niet meer leidend. Werknemers zijn op zoek naar verdieping en willen ergens onderdeel van zijn. Werkzoekenden willen dan ook weten hoe het is om voor jouw bedrijf te werken. Het kennen en kunnen uitdragen van je merkwaarden is als werkgever een cruciale eerste stap. Employer branding kan je als werkgever hierbij helpen. Want een sterk werkgeversmerk zorgt er niet alleen voor dat je talent binnenhaalt, maar ook aan jouw organisatie bindt.

Employer branding begint met de vraag wie je als organisatie bent en wat de employee value proposition is: hoe ziet de deal tussen de organisatie en de medewerker eruit? Denk aan: beloning, functie-inhoud, cultuur, collegialiteit, carrièrekansen, doel en missie van de organisatie en reputatie. Medewerkers die zich hierin herkennen, voelen zich verbonden met je werkgeversmerk, omdat het merk onderdeel wordt van hun eigen identiteit. En talentvolle medewerkers die zich verbonden voelen, gaan gemotiveerd naar hun werk!

De praktijk: eigen medewerkers zijn de helden

Een voorbeeld uit de praktijk is Booking.com. Zij zijn de afgelopen vijf jaar van 4.500 medewerkers gegroeid naar 15.000. Employer branding heeft bij Booking.com als doel het vergroten van de aantrekkingskracht bij precies diemensen naar wie het bedrijf op zoek is. Een lastige uitdaging met concurrenten als Facebook, Google en Uber, die op zoek zijn naar dezelfde talenten. Twee jaar geleden is Booking.com serieus aan de slag gegaan met de merkwaarden en de belofte aan de medewerkers, het fundament voor het werkgeversmerk. En met succes! “De grote kracht hierachter is het naadloos op elkaar laten aansluiten van het employer brand, de consumer brand,de interne communicatie en pr”, aldus Tatjana Budziarek, global employer brand lead.

Hierbij is een grote rol weggelegd voor de brand ambassadors, medewerkers die echte verhalen vertellen. Het geheim van Booking.com? “Onze eigen medewerkers zijn de helden in de verhalen die we over de organisatie vertellen.”